عمران و بهسازی شهری ایران
دفتر احیاء و بهسازی بافت تاریخی گرگان

 • ۲۹ فروردین ماه "روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی"
 • تکیه تاریخی دوشنبه ای(تکیه نو) در گرگان مرمت و بهسازی شد

  ادامه مطلب

 • تفاهم نامه احیای گذرهای فرهنگی تاریخی بافت تاریخی گرگان

  ادامه مطلب

درباره کارگروه

اهداف

 • بررسی و آسیب شناسی تجارب پیشین آموزش شرکت مادر
 • تدقیق جایگاه محوری آموزش در بهترسازی محدوده‏ ها و محلات هدف برنامه‏ های بازآفرینی شهری
 • هم اندیشی پیرامون جهت دهی و تکمیل طرح جامع آموزش دخیلان در امر بازآفرینی شهری
 • تدقیق زمینه‏ های موجود شرکت مادر برای بهره‏ گیری در تدوین طرح جامع آموزش