عمران و بهسازی شهری ایران
دفتر احیاء و بهسازی بافت تاریخی گرگان

 • برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) در خانه گفتمان شهر گرگان

  ادامه مطلب

 • "ژئوپليتيك جهان ايراني" 🔸با حضور دكتر “كامبيز مشتاق گوهري”
 • برگزاری نمایشگاه عکس‌های عبداله میرزا قاجار، در سفر به منطقه استرآباد در خانه گفتمان شهر گرگان
 • برنامه بيستم خانه گفتمان شهر گرگان، معلمین شهروندی، با حضور استاد ابراهيم صالحي، مهندس عبدالرضا چراغعلي و جمعي از فرهيختگان و فرهنگيان برگزار شد.
 • مرمت مسجد تاریخی ملااسماعیل، محله دربنو
 • ۲۹ فروردین ماه "روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی"
 • تکیه تاریخی دوشنبه ای(تکیه نو) در گرگان مرمت و بهسازی شد

  ادامه مطلب

 • تفاهم نامه احیای گذرهای فرهنگی تاریخی بافت تاریخی گرگان

  ادامه مطلب

اهداف ما

بافت تاریخی شهر گرگان به عنوان یکی از ارزشمند ترین بافت های شهری کشور محسوب می شود که ثبت آن در سال 1310 خود گویای میزان ارزش تاریخی، فرهنگی، هنری، معماری و شهر سازی آن است. اگرچه از ساختار تاریخی آن به علت ناملایمات روزگار و بی توجهی و سوء مدیریت کلان بخش زیادی باقی نمانده است که آنهم تقریبا پیوستگی و یکپارچگی خود را از دست داده و سیمای بصری و جریان اجتماعی و اقتصادی آن دستخوش آسیب های فراوان است.
خوشبختانه در سال های اخیر، با ارتقای آگاهی عمومی و با تغییر رویکرد دولت و سیاست گذاری های کلان نسبت به بافت تاریخی، شرکت عمران بهسازی شهری ایران- از معاونت های وزارت راه و شهر سازی- طی نگاه ویژه ای به بافت تاریخی گرگان زمینه ای را برای ایجاد دفتری جهت بهسازی و احیای آن فراهم نمود.
هدف اصلی فعالیت های عمران و بهسازی شهری و به تبع آن دفتر بهسازی و احیاء بافت تاریخی گرگان، ارتقای کیفیت زندگی شهری در محدوده بافت تاریخی است و این امر نقشه راه تمامی فعالیت های دفتر در حوزه های کالبدی و فرا کالبدی را معین می کند.
خوانا سازی، رفع آسیب و مرمت ابنیه، همگی در راستای حفاظت از ارزشهای زندگی گرگانی و احیای سنتهای اصیل آن است به گونه ای که ظرف کالبد تاریخی متناسب زندگی امروزین و آماده پذیرش مقتضیات آن گردد، در عین اینکه فعل و انفعالات زندگی جدید خدشه ای به هویت تاریخی وارد نکند.
 باز آفرینی شهری در بافت گرگان با بازخوانی اندیشه ایران شهری در راستای ارتقای زیست شهری ممکن است و این مهم علاوه بر زدودن فرسایش و آسیبهای بصری، نیاز به پایدار سازی ساختار ابنیه و توانمند کردن جریان های اجتماعی و اقتصادی دارد.
در رده ابنیه واجد ارزش، اولویت با مرمت پوسته های بیرونی و بدنه شهری در جهت باز پیرایی و هماهنگی با هویت تاریخی و مقتضیات زندگی امروزی ست.
 بازگشت ابنیه رها شده و مخروبه و دچار آسیب های مختلف بصری و کالبدی، به زندگی و احیای عملکردی آنها و سعی در تداوم و افزایش زمان انطباق هویت کارکردی جدید به ساختار مرمت شده،  اولویت اقدامات مرمتی است.
 انتخاب راه حل های مرمتی در جهت فراگیری و پذیرش اجتماعی آنها خواهد بود به گونه ای که امر مرمت ابنیه را با کیفیت معقول برای اقشار مختلف اجتماع دست یافتنی جلوه دهد و مالکین ابنیه، پاسخ به حل معضلات کالبدی و کارکردی بناهای خود را،  در فروش یا تخریب و یا مرمت با هزینه بالا نبینند.
ایجاد هارمونی و هماهنگی بصری با ساختاری هویتمند در یک کل واحد، در مقیاس یک مرکز محله، محله و بافت،  به وسواس بیش از حد و تمرکز به روی ظرائف مرمت یک بنا اولویت دارد. وسعت دادن به اقدامات مرمتی و جذب مشارکت مردمی و فرا بخشی در این مقوله و دست یافتن به نتیجه ای بر آمده از اقدامات پیوسته،  بر کارهای جزیره ای و منفرد، مقدم است.
 در همین راستا این دفتر از هرگونه اقدامی در جهت حفاظت، پژوهش، معرفی و احیای بافت تاریخی گرگان در هر یک از سطوح حقیقی و حقوقی، با رویکرد فرا بخشی حمایت می کند و آماده در اختیار قراردادن توان فنی و اجرایی و ظرفیت های علمی و تجربی خود در این حوزه است.
امید است با اتکال به خداوند منان و تداوم سیاستهای بالا دستی و افزایش آگاهی عمومی در آینده نزدیک ، گام بلندی در جهت بازآفرینی هویتمند این بافت ارزش برداشته شود.

 

مطالب دیگر: