عمران و بهسازی شهری ایران
دفتر احیاء و بهسازی بافت تاریخی گرگان

 • برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) در خانه گفتمان شهر گرگان

  ادامه مطلب

 • "ژئوپليتيك جهان ايراني" 🔸با حضور دكتر “كامبيز مشتاق گوهري”
 • برگزاری نمایشگاه عکس‌های عبداله میرزا قاجار، در سفر به منطقه استرآباد در خانه گفتمان شهر گرگان
 • برنامه بيستم خانه گفتمان شهر گرگان، معلمین شهروندی، با حضور استاد ابراهيم صالحي، مهندس عبدالرضا چراغعلي و جمعي از فرهيختگان و فرهنگيان برگزار شد.
 • مرمت مسجد تاریخی ملااسماعیل، محله دربنو
 • ۲۹ فروردین ماه "روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی"
 • تکیه تاریخی دوشنبه ای(تکیه نو) در گرگان مرمت و بهسازی شد

  ادامه مطلب

 • تفاهم نامه احیای گذرهای فرهنگی تاریخی بافت تاریخی گرگان

  ادامه مطلب

محبوبی: طرح آفتاب در زمان خودش توجیه داشت

 محبوبی: طرح آفتاب در زمان خودش توجیه داشت

 

حسین محبوبی، مدیرکل راه و شهرسازی استان گرگان د رسومین نشست از دفتر هجدهم از سلسله نشستهای تخصصی شرکت بازآفرینی شهری ایران با عنوان «گرگان در مسیر بازآفرینی» با بیان اینکه بازآفرینی در سه مقوله مطرح می شود، گفت: بافتهای تاریخی، بافتهای فرسوه و حاشیه نشینی هرکدام روش کار خود را دارد. در زمینه احیای بافت، کاری که شرکت بازآفرینی شهری ایران می کند اصلا بحث انتفاع نیست. بجز سه دستگاه دولتی، خط چهارمی که باید بکشیم سرمایه گذار و بخش خصوصی است. طرح آفتاب، زمانی با 5.8 هکتار برای خودش توجیه داشت ولی امروز همه سعی می کنیم بگوییم ما نبودیم. اما من می گویم آن طرح هم خوب بود و هم بد. آنجا کوچه های تنگ و تاریک وجود داشت که بازسازی شد ولی امروز در بحث بازآفرینی آن نگاه نخواهد بود. بحث بازآفرینی که در بافتهای میانی مطرح می شود بدین معنا نیست که خانه ها کوبیده شود و حاشیه نشینی ایجاد کنیم.

 نماینده اوقاف: توسعه پایدار را پیگیری می کنیم

نماینده سازمان اوقاف هم بیان کرد: خیلی هم بدبین نباشیم و نیمه پر لیوان را ببینیم. خودمان را جای مدیران دولتی بگذاریم. اوقاف هم اشتباهاتی داشته ولی نگاه خود را عوض کرده است. تکایا خیلی خوب در حال بازسازی هستند. به عنوان نفر دوم اوقاف استان قول می دهم که توسعه پایدار را پیگیری کنیم و بودجه هایی را تخصیص می دهیم تا انشاءالله در آینده با نام نیک از آن یاد شود.