عمران و بهسازی شهری ایران
دفتر احیاء و بهسازی بافت تاریخی گرگان

  • برگزاری نمایشگاه عکس‌های عبداله میرزا قاجار، در سفر به منطقه استرآباد در خانه گفتمان شهر گرگان
  • برنامه بيستم خانه گفتمان شهر گرگان، معلمین شهروندی، با حضور استاد ابراهيم صالحي، مهندس عبدالرضا چراغعلي و جمعي از فرهيختگان و فرهنگيان برگزار شد.
  • مرمت مسجد تاریخی ملااسماعیل، محله دربنو
  • ۲۹ فروردین ماه "روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی"
  • تکیه تاریخی دوشنبه ای(تکیه نو) در گرگان مرمت و بهسازی شد

    ادامه مطلب

  • تفاهم نامه احیای گذرهای فرهنگی تاریخی بافت تاریخی گرگان

    ادامه مطلب

فعالیت رسمی خانه «گفتمان شهر» در استان گلستان آغاز شد

به گزارش روابط عمومی دفتر احیاء و بهسازی بافت تاریخی گرگان، در راستای اهداف وزارت راه و شهرسازی و ایده تشکیل خانه های گفتمان شهر در مراکز استان ها و در راستای توسعه اندیشه ایرانشهری،با امضای تفاهم نامه همکاری میان اداره کل راه و شهرسازی گلستان و سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان، فعالیت رسمی خانه گفتمان شهر در استان گلستان آغاز شد.

خانه گفتمان شهر یک نهاد اجتماعی است که با هدف فراهم آوردن زمینه گفتمان هم افزا میان گروههاي مختلف تخصصی و مردمی، ایجاد فضاي نقد و نظر براي طرح دغدغه ها ومسائل عمومی شهري، وبهره مندي از مشارکت گروههاي مردمی و تخصصی در تصمیم سازيهاي شهري فعالیت خود را آغاز می کند.

 

این نهاد اجتماعی، به دنبال احیاي بخشی از ارزشها و هویت بومی شهرها از طریق استقرار خانه گفتمان در بنایی ارزشمند و ارائه الگویی براي استفاده مجدد از این بناها است.

همفکري مهندسین،اندیشمندان،شهرشناسان،جامعه شناسان، انسان شناسان و همه شهروندان،  انتقال دیدگاهها و خواسته هاي مردمی و حرفهاي به تصمیم گیران، ملاقات گروههاي مختلف باتخصصهاي مختلف و گفتگو به عنوان بخشی از ارزشهاي شهروندي،  آموزشهاي شهروندي به ویژه براي نسل جدید در همنشینی باخبرگان و نخبگان، برگزاری بزرگداشتهاي کوچک، جشنواره ها، نمایشگاهها، سخنرانیها وپاتوقهای تخصصی وفرهنگی از دیگر اهدافی است که در شکل گیری خانه گفتمان شهر دیده شده است.

محدوده اجرای تفاهم نامه ایجاد خانه گفتمان که بین نظام مهندسی و راه شهرسازی امضا شده، در تمامی برنامه های مرتبط با خانه گفتمان شهر و اندیشه ایرانشهری در محل تعیین شده با گستره جغرافیایی مباحث متنابه استان گلستان است.

در همین راستا کمیته ای متشکل از نمایندگان اداره کل و سازمان که جهت پیشبرد اهداف تفاهمنامه تشکیل می گردد و پیگیر کلیه امور جاری و علمی خانه گفتمان با همکاری نهادها و مجامع دانشگاهی همکار خواهد بود.

شایان ذکر است خانه تاریخی کبیر واقع در بافت تاریخی گرگان که در تملک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران قرار دارد و توسط دفتر احیاء و بهسازی مرمت اضطراری شده، به عنوان محل راه اندازی خانه گفتمان انتخاب شده است.